تولید ورق یونولیت و پلاستوفوم

iran

تولید ورق یونولیت و پلاستوفوم

تخصص ما در تولید ورق یونولیت و پلاستوفوم با ابعاد مختلف و دانسیته ، چگالی دقیق و تضمین شده که مورد تایید ادارات و مراکز استاندارد کشور میباشد بشرح ذیل میباشد :
۱-  ورق یونولیت و پلاستوفوم فوق فشرده با دانسیته و چگالی ۸۰ به بالا ( مورد مصرف در مراکز دقیق کنترل دما و کنترل صوت )
۲-  ورق یونولیت و پلاستوفوم  فشرده با دانسیته و چگالی ۴۰ به بالا ( مورد مصرف در سرد خانه ها و گرم خانه ها)
۳-  ورق یونولیت و پلاستوفوم  نیمه فشرده با دانسیته و چگالی ۲۵ به بالا ( مورد مصرف در عایق حرارت و برودت و اتاق های صوت ساختمان ها و بسته بندی محصولات  )
۴-  ورق یونولیت و پلاستوفوم معمولی با دانسیته و چگالی ۱۲ به بالا ( مورد مصرف در عایق حرارت و برودت ساختمان ها و بسته بندی محصولات  )
۵-  ورق یونولیت و پلاستوفوم سایز شده در ابعاد درخواستی شما با دانسیته و چگالی درخواستی ( جهت بسته بندی محصولات تولیدی شما )
۶-  برش ورق یونولیت و پلاستوفوم دراشکال وابعاد مختلف با دانسیته و چگالی درخواستی ( جهت بسته بندی محصولات تولیدی شما )
۷-  طراحی و ساخت قالب جهت یونولیت و پلاستوفوم تزریقی جهت بسته بندی محصولات تولیدی شما
۸-  تزریق و تولید یونولیت و پلاستوفوم در قالب جهت بسته بندی و یا ریخته گری دقیق
۹-  ورق یونولیت و پلاستوفوم ساختمانی جهت درز انقطاع و پر کننده جهت کاهش بتن دیوارهای برشی ،فضاهای خالی ،قالب بندی ، پل سازی استوانه
۱۰-  یونولیت و پلاستوفوم سقفی و ورقی ساختمان ارتفاع ۲۵ و۳۰ و کرومیت ارتفاع ، طول و عرض دقیق